Νέο Πρόγραμμα Εργαζομένων Κοινωφελούς Χαρακτήρα

 

Ξεκινά σύντομα το καινούργιο πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

 

Δήμοι:

Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Κορυδαλλού, Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, Πειραιά, Περάματος

ΕΚΚΑ Αγ. Ι. Ρέντη, ΚΕΘΕΑ Νόστος, ΜΟΘΕ, ΠΕ.ΔΙ. Πειραιά, ΠΕ Πειραιά, ΣΕΦ

 

 

Αντικείμενο της δράσης είναι η προώθηση στην απασχόληση ανέργων εγγεγραμμένων στα Μητρώα του ΟΑΕΔ (ωφελούμενοι), μέσω της τοποθέτησής τους για συνολικό χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων (επιβλέποντες φορείς), καθώς και η συμμετοχή στην κατάρτιση για την περαιτέρω ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των ανέργων, σε συνδυασμό με την απασχόλησή τους προς την επίτευξη του στόχου της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας. Η συμμετοχή των ωφελουμένων στην δράση της κατάρτισης είναι υποχρεωτική για τους ωφελούμενους ηλικίας έως και 54 ετών, ενώ για τους ωφελούμενους ηλικίας άνω των 55 ετών είναι προαιρετική.

Η δράση περιλαμβάνει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ώρες, ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο που θα επιλέγει ο ωφελούμενος, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης είναι τα ακόλουθα:
α) χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες: ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών,
β) χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους εξήντα μήνες (60): ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα,
γ) αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω: δεκαπέντε (15) μόρια,
δ) ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2018, ατομικό ή οικογενειακό, ως εξής:

  • Ατομικό 0 - 3.500 ευρώ ή Οικογενειακό 0 - 7.000 ευρώ: Τριάντα (30) μόρια
  • Ατομικό 3.501 - 5.000 ευρώ ή Οικογενειακό 7.001 - 10.000 ευρώ: Είκοσι πέντε (25)
  • Ατομικό 5.001 - 8.000 ευρώ ή Οικογενειακό 10.001 - 16.000 ευρώ: Είκοσι (20) μόρια
  • Ατομικό 8.001 - 12.000 ευρώ ή Οικογενειακό 16.001 - 26.000 ευρώ: Δέκα (10) μόρια
  • Ατομικό άνω των 12.000 ευρώ ή Οικογενειακό άνω των 26.000 ευρώ: Μηδέν (0) μόρια

ε) ηλικία:

  • 18 έως 29 ετών Δεκαπέντε (15) μόρια
  • 30 έως 44 ετών Είκοσι πέντε (25) μόρια
  • 45 έως 54 ετών Τριάντα πέντε (35) μόρια
  • 55 ετών και άνω Σαράντα πέντε (45) μόρια

στ) αριθμός ανηλίκων τέκνων: δέκα (10) μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο,
ζ) γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: δέκα (10) μόρια, ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων,
η) δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης: σαράντα (40) μόρια και
θ) ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020: είκοσι (20) μόρια.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση δεν έχουν οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν στις με αριθμ. 9/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018 και 3/2019 δημόσιες προσκλήσεις του ΟΑΕΔ.

Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ μπορούν να υποβάλουν αίτηση για έναν έως τρεις δήμους της επιλογής τους και για μία και μόνο ειδικότητα.

Οι συμβάσεις των απασχολουμένων θα είναι 8 μηνών με τον νόμιμο κατώτατο μηνιαίο μισθό.

 

Αν είστε εγγεγραμμένος/η στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ μπορείτε να συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες.

Επικοινωνία

Λεωφ. Δημοκρατίας 108

Κερατσίνι 18755

Τ: 210-4009955 & 210-4005997

F: 210-4312953

info@kek-axia.gr

Social networks

Θέλετε να λαμβάνετε τα Newsletter μας?

Τελευταία Νέα

ΙΕΚ ΑΞΙΑ