Ασφάλεια Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS)

 

Ο κλάδος της Ιδιωτικής Ασφάλειας περιλαμβάνει και την άσκηση ελέχγων ασφάλειας και ελέγχων πρόσβασης σε Λιμενικές Εγκαταστάσεις, που συνεπάγεται ότι το κάθε αδειοδοτημένο στέλεχος στην ιδιωτική ασφάλεια (κάτοχος Άδειας Εργασίας Security), μπορεί να τοποθετηθεί σε ανάλογη θέση, εφόσον η εταιρεία του έχει αναλάβει έργο φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, το προσωπικό της ΙΕΠΥΑ που διατίθεται στη Λιμενική Εγκατάσταση, πλέον της Άδειας Εργασίας Security που πρέπει να κατέχει, απαιτείται να είναι εφοδιασμένο και με Βεβαίωση ότι είναι εκπαιδευμένο από αναγνωρισμένα προς το σκοπό αυτό εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού ή των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν την ανάληψη του έργου της παροχής υπηρεσιών ασφάλειας στη λιμενική εγκατάσταση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κώδικα ISPS.

Το συγκεκριμένο σεμινάριο εξασφαλίζει αυτή τη Βεβαίωση ύστερα από μια ολοκληρωμένη σύγχρονη κατάρτιση, ώστε να δύναται το κάθε στέλεχος ΙΕΠΥΑ να διατεθεί στο έργο Φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων από την εταιρεία του και ασφαλώς να ανταποκρίνεται με πλήρη επαγγελματική επάρκεια.

Το σεμινάριο υλοποιείται στο Κε.Δι.Βι.Μ.2 ΑΞΙΑ από εκπαιδευτές - ειδικούς εισηγητές πιστοποιημένους από Ελληνικούς Κρατικούς Φορείς, πρώην στελέχη Σωμάτων Ασφάλειας, που διαθέτουν ανάλογη πανεπιστημιακή εξειδίκευση, τεχνογνωσία, νομική κατάρτιση, εμπειρία και ικανότητα,  με πολυετή προϋπηρεσία στο χώρο.

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου γίνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως (e-learning), στα πλαίσια των μέτρων για την πανδημία COVID-19.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης και εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή.

Το επόμενο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 11, 12 και 14/10/2021 ώρες 16:00-21:45.

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  Οι κυριότερες θεματικές ενότητες που περιλαμβάνονται είναι συνοπτικά οι εξής:

  • Νομοθετικό πλαίσιο.
  • Οργάνωση φύλαξης σε Λιμενικές Εγκαταστάσεις.
  • Καθήκοντα φύλαξης σε Λιμενικές Εγκαταστάσεις.
  • Κίνδυνοι, μέτρα ασφάλειας σε πλοία και Λιμενικές Εγκαταστάσεις.
  • Εξοπλισμός ασφάλειας, έλεγχοι & ζώνες περιορισμένης πρόσβασης.
  • Χειρισμός φορτίου, εφόδια πλοίων, ασυνόδευτες αποσκευές.
  • Ύποπτα αντικείμενα.
  • Τρομοκρατία – Όπλα.
  • Αναφορά συμβάντων.
  • Ατυχήματα.

   

 • ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

  Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα τα οποία:

  • Είναι εργαζόμενοι Security σε ΙΕΠΥΑ και προορίζονται να εργαστούν ως ιδιωτικό προσωπικό φύλαξης σε Λιμενική Εγκατάσταση.
  • Είναι εργαζόμενοι Security σε ΙΕΠΥΑ ως προσωπικό φύλαξης και επιθυμούν να βελτιώσουν την επαγγελματική τους θέση  με επιπλέον προσόντα (εξειδίκευση).
  • Είναι άτομα εφοδιασμένα με Άδεια Εργασίας Security και επιθυμούν να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους, με επιπλέον προσόντα (εξειδίκευση), προκειμένου να ενταχθούν ευκολότερα στον επαγγελματικό κλάδο των ΙΕΠΥΑ.

   

 • ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

  Το σεμινάριο πραγματοποιείται σε 3 ημέρες (24 διδακτικές ώρες) και περιλαμβάνει αμιγή και πρακτικοποιημένη θεωρία, σε όλα τα αντικείμενα που απαιτεί η συγκεκριμένη ενασχόληση, σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις του Κώδικα ISPS.

   

 • ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Το κόστος συμμετοχής καταβάλλεται κατά την εγγραφή. Η καταβολή γίνεται με μετρητά, ή τραπεζική κατάθεση, ή πιστωτική κάρτα. Δίνεται η δυνατότητα έκπτωσης για έγκαιρη εγγραφή και λόγω συμμετοχής σε άλλο σε σεμινάριο του Κε.Δι.Βι.Μ.2 ΑΞΙΑ. Για εργαζόμενους σε εταιρείες υπάρχει η δυνατότητα επιδότησης μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24%.

   

 • ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Το Κε.Δι.Βι.Μ.2 ΑΞΙΑ διατηρεί επαφές με πολλές και σημαντικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό προωθούμε, χωρίς κανένα κόστος, τα βιογραφικά των αποφοίτων μας με σκοπό την διασύνδεση με την αγορά εργασίας.

   

Επικοινωνία

Λεωφ. Δημοκρατίας 108

Κερατσίνι 18756

Τ: 210-4009955 & 210-4005997

F: 210-4312953

info@kek-axia.gr

Social networks

Θέλετε να λαμβάνετε τα Newsletter μας?

Τελευταία Νέα

ΙΕΚ ΑΞΙΑ