Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS)

 

Ο κλάδος της Ιδιωτικής Ασφάλειας περιλαμβάνει και την άσκηση ελέχγων ασφάλειας και ελέγχων πρόσβασης, σε Λιμενικές γενικά Εγκαταστάσεις, που συνεπάγεται ότι το κάθε αδειοδοτημένο στέλεχος στην ιδιωτική ασφάλεια (κάτοχος Άδειας Εργασίας Προσωπικού ΙΕΠΥΑ), μπορεί να τοποθετηθεί σε ανάλογη θέση, εφόσον η εταιρεία του έχει αναλάβει έργο φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων.

Όμως σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, το προσωπικό της ΙΕΠΥΑ που διατίθεται στη Λιμενική Εγκατάσταση, πλέον της Άδειας Εργασίας που πρέπει να κατέχει, απαιτείται να είναι εφοδιασμένο και με Βεβαίωση ότι είναι εκπαιδευμένο από αναγνωρισμένα προς το σκοπό αυτό εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού ή των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν την ανάληψη του έργου της παροχής υπηρεσιών ασφάλειας στη λιμενική εγκατάσταση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις Κώδικα ISPS.

Το συγκεκριμένο Σεμινάριο εξασφαλίζει αυτή τη Βεβαίωση ύστερα από μια ολοκληρωμένη σύγχρονη κατάρτιση, ώστε να δύναται το κάθε στέλεχος ΙΕΠΥΑ να διατεθεί στο έργο Φύλαξης Λμενικών Εγκαταστάσεων από την εταιρεία του χωρίς καμία περαιτέρω εμπλοκή και ασφαλώς να ανταποκρίνεται με πλήρη επαγγελματική επάρκεια.

Το σεμινάριο υλοποιείται στο Κε.Δι.Βι.Μ.2 ΑΞΙΑ από εκπαιδευτές - ειδικούς εισηγητές πιστοποιημένους από Ελληνικούς Κρατικούς Φορείς (και πρωτίστως από το ΚΕΜΕΑ), πρώην στελέχη Σωμάτων Ασφάλειας, που διαθέτουν ανάλογη εξειδίκευση, τεχνογνωσία, νομική κατάρτιση, εμπειρία και ικανότητα,  με πολυετή προϋπηρεσία στο χώρο.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης και εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή.

Το επόμενο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί 1,2 & 4/7/2019 ώρες 16:00-21:45.

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  Οι κυριότερες θεματικές ενότητες (με βάση πάντα τον Κώδικα ISPS) που περιλαμβάνονται είναι συνοπτικά οι εξής:

  • Νομοθετικό πλαίσιο.
  • Οργάνωση Φύλαξης Λ.Ε.
  • Καθήκοντα φύλαξης σε Λ.Ε.
  • Κίνδυνοι, μέτρα ασφάλειας σε πλοία και Λ.Ε.
  • Εξοπλισμός ασφάλειας, έλεγχοι & ζώνες περιορισμένης πρόσβασης.
  • Χειρισμός φορτίου, εφόδιαπλόιων, ασυνόδευτες αποσκευές.
  • Ύποπτα αντικείμενα.
  • Τρομοκρατία – Όπλα.
  • Αναφορά συμβάντων.
  • Ατυχήματα.

   

 • ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

  Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα τα οποία:

  • Είναι εργαζόμενοι σε ΙΕΠΥΑ και προορίζονται να εργαστούν ως ιδιωτικό προσωπικό φύλαξης σε Λιμενική Εγκατάσταση.
  • Είναι εργαζόμενοι σε ΙΕΠΥΑ ως προσωπικό φύλαξης και επιθυμούν να βελτιώσουν την επαγγελματική τους θέση  με επιπλέον προσόντα (εξειδίκευση).
  • Είναι άτομα εφοδιασμένα με Άδεια Εργασίας Προσωπικού ΙΕΠΥΑ και επιθυμούν να εμπλουτίσουν το Βιογραφικό τους, με επιπλέον προσόντα (εξειδίκευση), προκειμένου να ενταχθούν ευκολότερα στον επαγγελματικό κλάδο των ΙΕΠΥΑ.

   

 • ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  Το Σεμινάριο έχει διάρκεια 24 διδακτικές ώρες και περιλαμβάνει αμιγή και πρακτικοποιημένη θεωρία, σε όλα τα αντικείμενα που απαιτεί η συγκεκριμένη ενασχόληση, σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις του Κώδικα ISPS.

   

 • ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Το κόστος συμμετοχής καταβάλλεται κατά την εγγραφή. Η καταβολή γίνεται με μετρητά, ή τραπεζική κατάθεση, ή πιστωτική κάρτα. Δίνεται η δυνατότητα έκπτωσης για έγκαιρη εγγραφή και λόγω συμμετοχής σε άλλο σε σεμινάριο του Κε.Δι.Βι.Μ.2 ΑΞΙΑ. Για εργαζόμενους σε εταιρείες υπάρχει η δυνατότητα επιδότησης μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24%.

   

 • ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Το Κε.Δι.Βι.Μ.2 ΑΞΙΑ διατηρεί επαφές με πολλές και σημαντικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό προωθούμε, χωρίς κανένα κόστος, τα βιογραφικά των αποφοίτων μας με σκοπό την διασύνδεση με την αγορά εργασίας.

   

Επικοινωνία

Λεωφ. Δημοκρατίας 108

Κερατσίνι 18755

Τ: 210-4009955 & 210-4005997

F: 210-4312953

info@kek-axia.gr

Social networks

Θέλετε να λαμβάνετε τα Newsletter μας?

Τελευταία Νέα

ΙΕΚ ΑΞΙΑ