Αρχιφύλακες - Επόπτες

 

Το σεμινάριο «Αρχιφυλάκων - Εποπτών» εξασφαλίζει μια ολοκληρωμένη σύγχρονη κατάρτιση, ώστε να δύναται το κάθε στέλεχος που είναι κάτοχος άδειας εργασίας Security και απασχολείται σε τέτοια θέση, να ανταποκρίνεται με πλήρη επαγγελματική επάρκεια.

Το σεμινάριο υλοποιείται στο Κε.Δι.Βι.Μ.2 ΑΞΙΑ από εκπαιδευτές - ειδικούς εισηγητές πιστοποιημένους από Ελληνικούς Κρατικούς Φορείς, πρώην στελέχη Σωμάτων Ασφάλειας, που διαθέτουν ανάλογη Πανεπιστημιακή εξειδίκευση, τεχνογνωσία, νομική κατάρτιση, εμπειρία και ικανότητα, με πολυετή προϋπηρεσία στο χώρο.

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου γίνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως (e-learning), στα πλαίσια των μέτρων για την πανδημία COVID-19.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης και εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή.

Το επόμενο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 4-5/10/2021 ώρες 16:00-21:00.

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  Οι κυριότερες θεματικές ενότητες που περιλαμβάνονται είναι συνοπτικά οι εξής:

  • Νομοθετικό πλαίσιο.
  • Ηγεσία, Οργάνωση, Διοίκηση.
  • Επικοινωνία.
  • Καθήκοντα.
  • Προφίλ.
  • Αλφαβητάρι Αρχιφύλακα - Επόπτη (σε νομικό, επαγγελματικό και επιχειρησιακό επίπεδο).

   

  Οι θεματικές ενότητες μπορούν να τροποποιηθούν και να  προσαρμοστούν, ανάλογα με την εμπειρία, το γνωστικό και το επιχειρησιακό επίπεδο των καταρτιζομένων.

   

 • ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

  Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα τα οποία:

  • Είναι εργαζόμενοι Security σε ΙΕΠΥΑ με καθήκοντα Αρχιφυλάκων ή Εποπτών και επιθυμούν την κατάρτιση ή επανακατάρτισή τους.
  • Είναι εργαζόμενοι Security σε ΙΕΠΥΑ ως απλό προσωπικό φύλαξης και προσδοκούν να στελεχοποιηθούν ως Αρχιφύλακες - Επόπτες.
  • Είναι άτομα εφοδιασμένα με άδεια εργασίας Security και επιθυμούν να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους, προκειμένου να ενταχθούν ευκολότερα στον επαγγελματικό κλάδο των ΙΕΠΥΑ.

   

 • ΣΤΟΧΟΙ

  Το σεμινάριο στοχεύει στο να καταρτίσει τους Αρχιφύλακες - Επόπτες (managers πρώτης γραμμής), ώστε:

  α. Σε γνωστικό επίπεδο, να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για να ασκούν επιθεωρήσεις, έλεγχο, εποπτεία και καθοδήγηση στο υφιστάμενο προσωπικό Security των ΙΕΠΥΑ κατά την άσκηση των καθηκόντων του και ειδικότερα αναφορικά με:

  • Την εμφάνιση, παράσταση, συμπεριφορά του.
  • Την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του.
  • Την ορθή-πλήρη εφαρμογή των εφαρμοζόμενων μέτρων και την αποτελεσματικότητά τους.
  • Την καταλληλότητα και επάρκεια των χρησιμοποιούμενων τεχνικών μέσων.
  • Το νόμιμο εφοδιασμό και χρησιμοποίηση του ατομικού εξοπλισμού τους.
  • Τη σωστή χρήση των υπηρεσιακών βιβλίων.

   

  β. Σε επίπεδο ικανοτήτων, στο να είναι ικανοί ώστε:

  • Να δίνουν τις απαραίτητες οδηγίες-εντολές στο προσωπικό.
  • Να αντιμετωπίζουν  το προσωπικό, ως ομάδα, που θα τους αναγνωρίζει ως προϊσταμένους – ηγέτες της.
  • Να δίνουν λύσεις σε περιστατικά που δεν μπορεί το προσωπικό φύλαξης πλέον να διαχειριστεί.
  • Να έχουν ευχέρεια στην επικοινωνία τους.
  • Να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες που υπαγορεύει η θέση τους.

   

  γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών, να μπορούν με ευχέρεια:

  • Να ευαισθητοποιούν επαγγελματικά το προσωπικό τους.
  • Να παρακινούν το προσωπικό στην αξιοπρεπή επαγγελματική εμφάνιση, παράσταση, συμπεριφορά.
  • Να παροτρύνουν στην σωστή χρήση του τεχνολογικού εξοπλισμού και των υπηρεσιακών βιβλίων.
  • Να ενθαρρύνουν το προσωπικό για επικοινωνία με την ιεραρχία και τους αρμόδιους Φορείς.
  • Να κατανοούν την ανάγκη και να ενεργούν άμεσα.
  • Να εξηγούν τη θέση και την ευθύνη της ΙΕΠΥΑ απέναντι στον πελάτη.

   

 • ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

  Το σεμινάριο πραγματοποιείται σε 2 ημέρες (12 διδακτικές ώρες) και περιλαμβάνει θεωρία και πρακτικοποιημένη θεωρία σε όλα τα αντικείμενα που απαιτεί η συγκεκριμένη θέση στην ιεραρχία της ΙΕΠΥΑ.

   

 • ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Το κόστος συμμετοχής καταβάλλεται κατά την εγγραφή. Η καταβολή γίνεται με μετρητά, ή τραπεζική κατάθεση, ή πιστωτική κάρτα. Δίνεται η δυνατότητα έκπτωσης για έγκαιρη εγγραφή και λόγω συμμετοχής σε άλλο σε σεμινάριο του Κε.Δι.Βι.Μ.2 ΑΞΙΑ. Για εργαζόμενους σε εταιρείες υπάρχει η δυνατότητα επιδότησης μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24%.

   

 • ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Το Κε.Δι.Βι.Μ.2 ΑΞΙΑ διατηρεί επαφές με πολλές και σημαντικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό προωθούμε, χωρίς κανένα κόστος, τα βιογραφικά των αποφοίτων μας με σκοπό την διασύνδεση με την αγορά εργασίας.

   

Επικοινωνία

Λεωφ. Δημοκρατίας 108

Κερατσίνι 18756

Τ: 210-4009955 & 210-4005997

F: 210-4312953

info@kek-axia.gr

Social networks

Θέλετε να λαμβάνετε τα Newsletter μας?

Τελευταία Νέα

ΙΕΚ ΑΞΙΑ