Αρχιφυλάκων - Εποπτών

 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα «Αρχιφυλάκων - Εποπτών» εξασφαλίζει μια ολοκληρωμένη σύγχρονη κατάρτιση, ώστε να δύναται το κάθε στέλεχος που ασχολείται με αυτό το αντικείμενο, να ανταποκρίνεται με επαγγελματική επάρκεια.

Το σεμινάριο υλοποιείται στο Κε.Δι.Βι.Μ.2 ΑΞΙΑ από εκπαιδευτές - ειδικούς εισηγητές πιστοποιημένους από Ελληνικούς Κρατικούς Φορείς, που διαθέτουν ανάλογη Πανεπιστημιακή εξειδίκευση, τεχνογνωσία, νομική κατάρτιση, εμπειρία και ικανότητα, με πολυετή προϋπηρεσία στο χώρο.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης και εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή.

Το επόμενο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 16&19/7/2019 ώρες 16:00-21:00.

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  Οι κυριότερες θεματικές ενότητες που περιλαμβάνονται είναι συνοπτικά οι εξής:

  • Νομοθετικό πλαίσιο.
  • Ηγέτης, Οργάνωση – Διοίκηση.
  • Επικοινωνία.
  • Καθήκοντα.
  • Προφίλ.
  • Αλφαβητάρι Αρχιφύλακα- Επόπτη (σε νομικό, επαγγελματικό και επιχειρησιακό επίπεδο).

   

  Σημείωση: Οι θεματικές ενότητες μπορούν να τροποποιηθούν και να  προσαρμοστούν, ανάλογα με:

  • Την εμπειρία και το επιχειρισιακό επίπεδο των καταρτιζόμενων.
  • Το γνωστικό τους επίπεδο.
  • Τις πραγματικές επαγγελματικές ανάγκες που καθορίζονται  κυρίως από το προφίλ της Επιχείρισης και τις ανάγκες του Φορέα-πελάτη.

   

 • ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

  Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα τα οποία:

  • είναι εργαζόμενοι σε ΙΕΠΥΑ με καθήκοντα Αρχιφυλάκων ή Εποπτών και επιθυμούν την κατάρτιση ή επανακατάρτισή τους.
  • είναι εργαζόμενοι σε ΙΕΠΥΑ ως απλό προσωπικό φύλαξης και προσδοκούν να στελεχοποιηθούν ως Αρχιφύλακες - Επόπτες.
  • είναι άτομα εφοδιασμένα με Άδεια Εργασίας Προσωπικού ΙΕΠΥΑ και επιθυμούν να εμπλουτίσουν το Βιογραφικό τους, προκειμένου να ενταχθούν ευκολότερα στον επαγγελματικό κλάδιο των ΙΕΠΥΑ.

   

 • ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  Το σεμινάριο στοχεύει στο να καταρτίσει τους Αρχιφύλακες / Επόπτες (managers πρώτης γραμμής), ώστε:

  α. Σε γνωστικό επίπεδο, να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για να ασκούν επιθεωρήσεις, έλεγχο, εποπτεία και καθοδήγηση στο υφιστάμενο προσωπικό των ΙΕΠΥΑ κατά την άσκηση των καθηκόντων του και ειδικότερα αναφορικά με:

  • την εμφάνιση, παράσταση, συμπεριφορά του.
  • τη ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του.
  • την ορθή-πλήρη εφαρμογή των εφαρμοζόμενων μέτρων και την αποτελεσματικότητά τους.
  • την καταλληλότητα και επάρκεια των χρησιμοποιούμενων τεχνικών μέσων.
  • το νόμιμο εφοδιασμό και χρησιμοποίηση του ατομικού εξοπλισμού τους.
  • τη σωστή χρήση των υπηρεσιακών Βιβλίων.

  β. Σε επίπεδο ικανοτήτων, στο να είναι ικανοί ώστε:

  • να δίνουν τις απαραίτητες οδηγίες-εντολές στο προσωπικό.
  • να αντιμετωπίζουν  το προσωπικό, ως ομάδα, που θα τους αναγνωρίζει ως προϊσταμένους – ηγέτες της.
  • να δίνουν λύσεις σε περιστατικά που δεν μπορεί το προσωπικό φύλαξης πλέον να διαχειριστεί.
  • να έχουν ευχέρεια στην επικοινωνία τους.
  • να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες που υπαγορεύει η θέση τους.

  γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών, να μπορούν με ευχέρεια:

  • να ευαισθητοποιούν επαγγελματικά το προσωπικό τους.
  • να παρακινούν το προσωπικό στην αξιοπρεπή επαγγελματική εμφάνιση, παράσταση, συμπεριφορά.
  • να παροτρύνουν στην σωστή χρήση του τεχνολογικού εξοπλισμού και των υπηρεσιακών Βιβλίων.
  • να ενθαρρύνουν το προσωπικό για επικοινωνία με την ιεραρχία και τους αρμόδιους Φορείς.
  • να κατανοούν την ανάγκη και να ενεργούν άμεσα.
  • να εξηγούν τη θέση και την ευθύνη της ΙΕΠΥΑ απέναντι στον πελάτη.

   

 • ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  Το Σεμινάριο αναφέρεται σε 2/ήμερη εκπαίδευση (12 διδακτικών ωρών) και περιλαμβάνει θεωρία και πρακτικοποιημένη θεωρία σε όλα τα αντικείμενα που απαιτεί η συγκεκριμένη θέση στην ιεραρχία της ΙΕΠΥΑ.

   

 • ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Το κόστος συμμετοχής καταβάλλεται κατά την εγγραφή. Η καταβολή γίνεται με μετρητά, ή τραπεζική κατάθεση, ή πιστωτική κάρτα. Δίνεται η δυνατότητα έκπτωσης για έγκαιρη εγγραφή και λόγω συμμετοχής σε άλλο σε σεμινάριο του Κε.Δι.Βι.Μ.2 ΑΞΙΑ. Για εργαζόμενους σε εταιρείες υπάρχει η δυνατότητα επιδότησης μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24%.

   

 • ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Το Κε.Δι.Βι.Μ.2 ΑΞΙΑ διατηρεί επαφές με πολλές και σημαντικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό προωθούμε, χωρίς κανένα κόστος, τα βιογραφικά των αποφοίτων μας με σκοπό την διασύνδεση με την αγορά εργασίας.

   

Επικοινωνία

Λεωφ. Δημοκρατίας 108

Κερατσίνι 18755

Τ: 210-4009955 & 210-4005997

F: 210-4312953

info@kek-axia.gr

Social networks

Θέλετε να λαμβάνετε τα Newsletter μας?

Τελευταία Νέα

ΙΕΚ ΑΞΙΑ