Άδεια Εργασίας Security

 

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Κε.Δι.Βι.Μ.2) ΑΞΙΑ, σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), διοργανώνει προγράμματα κατάρτισης για άτομα που επιθυμούν να εργασθούν ως προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας (Security). Το ΚΕ.ΜΕ.Α. αποτελεί φορέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και αποτελεί τον κατεξοχήν επιστημονικό, ερευνητικό και συμβουλευτικό φορέα για θέματα ασφαλείας. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Security πρέπει να παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης 105 διδακτικών ωρών, και να λάβουν τη σχετική Βεβαίωση Κατάρτισης. Αυτή αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΚΕ.ΜΕ.Α. οι οποίες οδηγούν στη λήψη Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 1 της ειδικότητας "Προσωπικού Ασφαλείας". Το Πιστοποιητικό αυτό είναι πλέον απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση ή/και ανανέωση της άδειας εργασίας στο συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο.

Το Κε.Δι.Βι.Μ.2 ΑΞΙΑ είναι πιστοποιημένο από το ΚΕ.ΜΕ.Α. για την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης σε προσωπικό ασφαλείας, και διοργανώνει προγράμματα κατάρτισης δια ζώσης (σε τάξη) και εξ αποστάσεως (e-learning) με βάση της εξής προδιαγραφές:

 • Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια 105 διδακτικών ωρών (18 μαθήματα) και καλύπτει πλήρως όλες τις θεματικές ενότητες που απαιτούνται για την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.
 • Το ωράριο παρακολούθησης είναι πρωινό (10:00-15:00) ή απογευματινό (16:00-21:00).
 • Οι εκπαιδευτές είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων από τον Επαγγελματικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. - πρώην ΕΚΕΠΙΣ) και από το ΚΕ.ΜΕ.Α. Διαθέτουν πλούσια επαγγελματική και διδακτική εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκουν.
 • Η εκπαιδευτική ομάδα αποτελείται από αστυνομικό, νομικό, πυροσβέστη, ψυχολόγο και νοσηλευτή.
 • Η διδακτέα ύλη είναι εγκεκριμένη από το ΚΕ.ΜΕ.Α. και απορρέει από το επαγγελματικό περίγραμμα της ειδικότητας με τίτλο "Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας", όπως έχει εγκριθεί και δημοσιευτεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
 • Τα τμήματα έχουν συνεχείς ενάρξεις, είναι καθημερινά και προσφέρουν υψηλή ποιότητα σπουδών συνδυάζοντας ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, παροχή σημειώσεων, διενέργεια μελετών περίπτωσης, προσομοιώσεις και πρακτικές ασκήσεις.
 • Τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας στις εγγραφές διότι οι θέσεις είναι περιορισμένες.
 • Μετά το πέρας του σεμιναρίου, όλοι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Βεβαίωση Κατάρτισης.

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  Οι εκπαιδευτικές ενότητες που περιλαμβάνονται σε κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα για την κατάρτιση του προσωπικού ιδιωτικής ασφαλείας είναι συνοπτικά οι εξής:

  • Ιδιωτική Ασφάλεια: Εργασιακό Περιβάλλον, Διεθνείς Τάσεις και Ελληνική Πραγματικότητα.
  • Ποινικός Κώδικας.
  • Ποινική Δικονομία.
  • Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι.
  • Εισαγωγή στην Ασφάλεια.
  • Το προφίλ του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας.
  • Ανταπόκριση σε Περιστατικά.
  • Ασφάλεια Εγκαταστάσεων.
  • Εξοπλισμός, Μέσα και Τρόποι Προστασίας του Προσωπικού Ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α.
  • Προστασία Προσώπων.
  • Πυρασφάλεια & Αντιμετώπιση Τεχνολογικών Ατυχημάτων.
  • Παροχή Πρώτων Βοηθειών.

   

 • ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

  Το Πρόγραμμα  απευθύνεται σε εργαζόμενους ή μελλοντικούς εργαζόμενους στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας (Security).

   

 • ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  Μετά το πέρας της  εκπαίδευσης οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

  • Συμμετέχουν στην πρόληψη και στον έλεγχο εγκληματικών δραστηριοτήτων, προστατεύοντας τη ζωή και την περιουσία των πολιτών.
  • Επιτηρούν, περιπολούν και εξακριβώνουν περιστατικά.
  • Επεμβαίνουν σε περιπτώσεις κρίσεων, φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων κ.λπ.
  • Επεμβαίνουν με στόχο τη λήψη προληπτικών μέτρων και την ενημέρωση των πολιτών.
  • Γνωρίζουν βασικές έννοιες του Αστικού και Ποινικού Δικαίου για υποχρεώσεις και δικαιώματα.

   

 • ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Το κόστος συμμετοχής καταβάλλεται σε 2 ισόποσες δόσεις. Η πρώτη καταβάλλεται πριν την έναρξη του σεμιναρίου και η δεύτερη στο μέσον αυτού. Η καταβολή γίνεται με μετρητά, ή τραπεζική κατάθεση, ή πιστωτική κάρτα. Δίνεται η δυνατότητα έκπτωσης σε κατόχους κάρτας ανεργίας, σπουδαστές και ομαδικές εγγραφές. Για εργαζόμενους σε εταιρείες υπάρχει η δυνατότητα επιδότησης μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24%.

   

 • ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ
  • Εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή.
  • Εξετάσεις προσομοίωσης (γραπτά-προφορικά).
  • Συμβουλευτική υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος.

   

 • ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

  Ειδικά για τους επαγγελματίες του κλάδου υλοποιείται ταχύρυθμο πρόγραμμα διάρκειας 30 διδακτικών ωρών προκειμένου να πιστοποιηθούν από το ΚΕΜΕΑ για ανανέωση της άδειάς τους.

   

 • ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Το Κε.Δι.Βι.Μ.2 ΑΞΙΑ διατηρεί επαφές με πολλές και σημαντικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό προωθούμε, χωρίς κανένα κόστος, τα βιογραφικά των αποφοίτων μας με σκοπό την διασύνδεση με την αγορά εργασίας.

   

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: VIP Protection (Basic Level)

Επικοινωνία

Λεωφ. Δημοκρατίας 108

Κερατσίνι 18755

Τ: 210-4009955 & 210-4005997

F: 210-4312953

info@kek-axia.gr

Social networks

Θέλετε να λαμβάνετε τα Newsletter μας?

Τελευταία Νέα

ΙΕΚ ΑΞΙΑ