Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

 

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Κε.Δι.Βι.Μ.2) ΑΞΙΑ, σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), διοργανώνει προγράμματα κατάρτισης για άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια και να εργασθούν ως προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας (Security). Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το Κε.Δι.Βι.Μ.2 ΑΞΙΑ υλοποιεί πρόγραμμα κατάρτισης 105 διδακτικών ωρών που οδηγεί στην πιστοποίηση και στην απόκτηση:

Επίσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το Κε.Δι.Βι.Μ.2 ΑΞΙΑ προσφέρει σε άτομα που ανήκουν στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών ασφάλειας την δυνατότητα να εκπαιδευτούν πάνω σε αντικείμενα που είναι ανάλογα με τα εξειδικευμένα καθήκοντα που πρόκειται να ασκήσουν. Στο πλαίσιο αυτό παρέχονται εξειδικευμένα σεμινάρια για τα παρακάτω αντικείμενα:

Επικοινωνία

Λεωφ. Δημοκρατίας 108

Κερατσίνι 18755

Τ: 210-4009955 & 210-4005997

F: 210-4312953

info@kek-axia.gr

Social networks

Θέλετε να λαμβάνετε τα Newsletter μας?

Τελευταία Νέα

ΙΕΚ ΑΞΙΑ