Εκπαίδευση Εκπαιδευτών - Αξίες Ζωής στην Εκπαίδευση

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Κε.Δι.Βι.Μ.2) ΑΞΙΑ, σε συνεργασία με το Σύλλογο “Αξίες Ζωής στην Εκπαίδευση” διοργανώνει πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών προκειμένου να προετοιμάσει εμψυχωτές για βιωματικά εργαστήρια ενηλίκων (εκπαιδευτικών, γονέων, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και όσων ενηλίκων ασχολούνται με τα παιδιά) και για την εφαρμογή του προγράμματος σε μαθητές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΣΤΟΧΟΙ

  Το συγκεκριμένο πρόγραμμα  προσφέρει μία ποικιλία βιωματικών δραστηριοτήτων και πρακτικών μεθοδολογιών  για δασκάλους και εμψυχωτές με στόχο να βοηθήσουν τα παιδιά και τους νέους να εξερευνήσουν και αναπτύξουν 12 κύριες προσωπικές κοινωνικές αξίες: ειρήνη, σεβασμό, αγάπη, υπευθυνότητα, ευτυχία, εργασία, τιμιότητα, ταπεινότητα, ανεκτικότητα, απλότητα και ενότητα.

  Το σχολείο οφείλει να προσανατολίζει τη διδακτική του παρέμβαση προς το συγκινησιακό βίωμα προκειμένου να λειτουργήσει η μάθηση και η ανάπτυξη σε οποιονδήποτε τομέα. Οι καλύτερες εκπαιδευτικές προτάσεις, προγράμματα και υλικοτεχνική υποδομή κινδυνεύουν να αφήσουν αδιάφορο το μαθητή, αν δεν καταφέρουν να τον συγκινήσουν. Αν δεν καταφέρουν δηλαδή να ικανοποιήσουν ήδη διαμορφωθείσες επιθυμίες, κίνητρα και ενδιαφέροντα, και μέσω αυτών, μέσα από τις απαραίτητες συγκρούσεις και συγκινήσεις, να δημιουργήσουν νέα (Μπακιρτζής, 2002: 144).

  Όλες οι ψυχολογικές σχολές έχουν ασχοληθεί με τον τρόπο σχηματισμού των αξιών στο άτομο και η καθεμιά έχει φωτίσει το θέμα από τη δική της οπτική γωνία. Η Εκπαίδευση Αξιών, από την άλλη, έχει αναπτύξει στρατηγικές διδασκαλίας, οι οποίες αντανακλούν τις απόψεις των διαφόρων ψυχολογικών θεωριών για την ανάπτυξη της ηθικής συμπεριφοράς. (Georgopulos, 2005).

  Το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών (Τrain the trainers) καλύπτει σειρά από βιωματικές δραστηριότητες οι οποίες θα υλοποιηθούν σε ποικίλα εργαστήρια τα οποία έχουν πολύπλευρη και πολυεπίπεδη εφαρμογή, σε εργαστήρια του προγράμματος «Αξίες ζωής στην Εκπαίδευση», στο σχολείο από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο και όχι μόνο, σε ομάδες παιδιών κάθε είδους τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης.

  Η μάθηση νέων εννοιών, το να μοιράζεσαι και να σκέφτεσαι, η δημιουργία και η διδασκαλία κοινωνικών αξιών, συνδυάζονται με το παιχνίδι, την τέχνη, το τραγούδι  την κίνηση και την φαντασία. Οι δραστηριότητες των αξιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν από δασκάλους του σχολείου, νηπιαγωγείου, και προσχολικής εκπαίδευσης, γονείς, ανθρώπους που φροντίζουν παιδιά και προσωπικό κέντρων φροντίδας παιδιών. Οι ενήλικες που εμπλέκονται αποτελούν τη βάση για την επιτυχία του προγράμματος.

  Οι εκπαιδευτές είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων από τον Επαγγελματικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π - πρώην ΕΚΕΠΙΣ) και διαθέτουν πλούσια επαγγελματική και διδακτική εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκουν. Συγκεκριμένα η ομάδα των εμψυχωτών αποτελείται από τις εκπαιδευτικούς Δρ. Γκέλη Μανούσου, Αναστασία Παπαϊωάννου και Σούζαν Μουτζουρούφη, την Βιβή Σκούρτη π. Σχολική Σύμβουλο, την δασκάλα και σύμβουλο ψυχικής υγείας Σοφία Ταναΐνη, και την ψυχολόγο Αρετή Καραμανιάν.

  Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, όλοι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Βεβαίωση Παρακολούθησης, με την οποία θα έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν ως εμψυχωτές στο παραπάνω πρόγραμμα σε μελλοντικά εργαστήρια σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

  Η παρακολούθηση όλων των ωρών είναι απαραίτητη καθώς όλες οι δραστηριότητες είναι αλληλένδετες και αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο όπως δραστηριότητες:  επίλυσης συγκρούσεων, ενεργητικής ακρόασης, εργασία σε ομάδες, θεατρικό παιχνίδι, παιχνίδια ρόλων κ.λπ

   

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  Οι εκπαιδευτικές ενότητες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών αφορούν στα εξής:

  • Δραστηριότητες δυναμικής της ομάδας (4ώρες)
  • Επίλυση συγκρούσεων (3 ώρες) 
  • Δραστηριότητες ενεργητικής ακρόασης (3 ώρες)
  • Καλλιεργώντας τις αξίες μέσα από τη τέχνη (θεατρικό παιχνίδι, εικαστικά, κίνηση κτλ) (8 ώρες)
  • Δραστηριότητες για τις 12 αξίες (αγάπη, ειρήνη, σεβασμό, τιμιότητας (14 ώρες)
  • Συνεργατικές μαθησιακές τεχνικές (4 ώρες) 
  • Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση 2ώρων βιωματικών εργαστηρίων (συνδυάζεται με πρακτική άσκηση) (4 ώρες)

   

 • ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

  Το πρόγραμμα  απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και όλους όσοι ασχολούνται με τα παιδιά και θέλουν να συμμετέχουν στο δίκτυο «Αξίες Ζωής στην Εκπαίδευση» ως εκπαιδευτές ή να εκπαιδευτούν σε πρωτότυπες βιωματικές τεχνικές εκπαίδευσης.

   

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΩΡΑΡΙΟ

  Το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών έχει διάρκεια 40 ωρών τις παρακάτω ημέρες και ώρες 10:30-18:30.

  • Κυριακή 27 Μαρτίου (8 ώρες)
  • Σάββατο 9 Απριλίου (8 ώρες)
  • Κυριακή 24 Απριλίου (8 ώρες)
  • Σάββατο 21 Μαϊου (8 ώρες)
  • Κυριακή 22 Μαίου (8 ώρες)

   

 • ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Το κόστος για τους συμμετέχοντες είναι 160€ και προκαταβάλεται. Ειδική προσφορά για όσους κάνουν ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΓΓΡΑΦΗ έως 29/2/2016 - 120€. Η καταβολή γίνεται με τραπεζική κατάθεση ή με μετρητά πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου και είναι απαραίτητη για την κατοχύρωση θέσης.

   

 • ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ

  Εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή.

  Συμβουλευτική υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και μετά από αυτό κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων που θα υλοποιηθούν στην πορεία.

   

  Προηγείται τηλεφωνική συνέντευξη και τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας διότι οι θέσεις είναι περιορισμένες.

  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Κε.Δι.Βι.Μ.2. ΑΞΙΑ στο τηλ. 210-4009955 ή μέσω e-mail στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

   

Επικοινωνία

Λεωφ. Δημοκρατίας 108

Κερατσίνι 18755

Τ: 210-4009955 & 210-4005997

F: 210-4312953

info@kek-axia.gr

Social networks

Θέλετε να λαμβάνετε τα Newsletter μας?

Τελευταία Νέα

ΙΕΚ ΑΞΙΑ