Προπόνηση Ευλυγισίας για Χορευτές - Dance Stretching

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Κε.Δι.Βι.Μ.2) ΑΞΙΑ, σε συνεργασία με το House of Performing Arts (HOPA) διοργανώνει κύκλο σεμιναρίων στην Εφαρμοσμένη Ανατομία για Χορευτές. Στα πλαίσια του παραπάνω κύκλου σπουδών, ένα σύνολο επιμέρους σεμιναρίων έχουν ως βασικό στόχο την πιο ολοκληρωμένη κατάρτιση ενός επαγγελματία δασκάλου χορού.

Το σεμινάριο «Προπόνηση Ευλυγισίας για Χορευτές» οργανώνεται και διδάσκεται από τον Ελπιδοφόρου Μιχαήλ, Καθηγητή Φυσικής Αγωγής, Καθηγητή Χορού και Φυσικοθεραπευτή, καθώς και Καθηγητή Εφαρμοσμένης Ανατομίας και Κινησιολογίας του Χορού.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης και εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή.

Το επόμενο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 09-10/02/2019 ώρες 10:00-15:00. Η 1η ημέρα του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Κε.Δι.Βι.Μ.2 ΑΞΙΑ. H 2η ημέρα του σεμιναρίου (10/02/2019) θα πραγματοποιηθεί στο House of Performing Arts (HOPA), Αχαΐας 26, Αθήνα-Αμπελόκηποι (πλησίον σταθμού Μετρό Πανόρμου).

Υπάρχει η δυνατότητα για εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning) μέσω φιλικής πλατφόρμας εκπαίδευσης.

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  Οι κυριότερες θεματικές ενότητες που περιλαμβάνονται είναι συνοπτικά οι εξής:

  • Βασική Θεωρία Φυσικής Κατάστασης και των Παραμέτρων της.
  • Τι είναι Ευλυγισία, Ευκαμψία, Ελαστικότητα, Ευκινησία.
  • Φυσιολογία Διάτασης.
  • Ενδείξεις και Αντενδείξεις Διάτασης.
  • Είδη Διατάσεων.
  • Δόμηση Προγραμμάτων Προπόνησης Ευλυγισίας για Χορευτές.
  • Εφαρμογή Δυναμικών, Ενεργητικών και Παθητικών Διατάσεων από τον Δάσκαλό στον Χορευτή, καθώς και Αυτοδιατάσεων από τον ίδιο τον Χορευτή στον εαυτό του για όλες τις Βασικές Μυϊκές Ομάδες.
  • Βασικός Βοηθητικός Εξοπλισμός στην Προπόνηση Ευλυγισίας για Χορευτές.

   

 • ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

  Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα τα οποία:

  • Είναι απόφοιτοι ή σπουδαστές Τμήματος Χορευτών Ι.Ε.Κ.
  • Είναι απόφοιτοι ή σπουδαστές Τμήματος Καθηγητών Χορού ή Χορευτών Ανώτερων Επαγγελματικών Σχολών Χορού της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
  • Είναι απόφοιτοι ή φοιτητές Τ.Ε.Φ.Α.Α./Σ.Ε.Φ.Α.Α. και επιθυμούν να εργαστούν με χορευτές.
  • Εργάζονται στον χώρο του χορού ως χορευτές, καθηγητές ή/και χορογράφοι και επιθυμούν να εμβαθύνουν στην Προπόνηση Ευλυγισίας για Χορευτές.

  *Επιθυμητή προϋπόθεση η γνώση βασικής Ανατομίας, ως προϋπόθεση για την ενασχόληση με ειδικές εφαρμογές στον χορό.

   

 • ΣΤΟΧΟΙ

  Μετά το πέρας της εκπαίδευσης οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

  • Οργανώνουν ολοκληρωμένα προγράμματα προπόνησης ευλυγισίας για χορευτές.
  • Προτείνουν συγκεκριμένες αυτοδιατάσεις σε χορευτές ανάλογα με τον προπονητικό τους στόχο και τη μυϊκή ομάδα που επιθυμούν να διατείνουν.
  • Υλοποιήσουν συγκεκριμένες δυναμικές, ενεργητικές και παθητικές διατάσεις σε χορευτές σε όλες τις βασικές μυϊκές ομάδες.
  • Γνωρίζουν βασικές έννοιες που σχετίζονται με την φυσική κατάσταση και τη φυσιολογία της διάτασης.

   

 • ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

  Το σεμινάριο πραγματοποιείται σε 2 ημέρες (10 διδακτικές ώρες) και περιλαμβάνει αμιγή θεωρία, εφαρμοσμένη στην πράξη θεωρία και πρακτική εξάσκηση.

   

 • ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Το κόστος για τους συμμετέχοντες είναι 120€ και προκαταβάλλεται. Ειδική προσφορά συνολικά 220€ για όσους παρακολουθήσουν 2 από τα σεμινάρια του κύκλου και 300€ για όσους παρακολουθήσουν και τα 3 σεμινάρια. Η καταβολή γίνεται με τραπεζική κατάθεση ή με μετρητά πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου και είναι απαραίτητη για την κατοχύρωση θέσης.

   

Επικοινωνία

Λεωφ. Δημοκρατίας 108

Κερατσίνι 18755

Τ: 210-4009955 & 210-4005997

F: 210-4312953

info@kek-axia.gr

Social networks

Θέλετε να λαμβάνετε τα Newsletter μας?

Τελευταία Νέα

ΙΕΚ ΑΞΙΑ