Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Β1 Επιπέδου

Από την Τετάρτη 15/11/2017 και μέχρι την Πέμπτη 23/11/2017, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων να υποβάλουν αίτηση για επιμορφωτικά προγράμματα στα πλαίσια της 2ης επιμορφωτικής περιόδου Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. Το Κε.Δι.Βι.Μ.2 ΑΞΙΑ είναι πιστοποιημένο Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) και θα υλοποιήσει πρόγραμμα για Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Φυσική Αγωγή και Υγεία (Συστάδα Β1.2). Οι συνολικές ώρες επιμόρφωσης είναι 36 και τα σεμινάρια θα γίνονται κάθε Τετάρτη, ώρες 15:00-18:00 στο διάστημα 20/12/2017 – 21/3/2018.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ 2014-2020) και το Ελληνικό Δημόσιο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://e-pimorfosi.cti.gr/mis

με χρήση των κωδικών που τους είχαν αποδοθεί κατά την πιστοποίησή τους στο Α’ Επίπεδο Τ.Π.Ε. Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας, θα βρείτε ΕΔΩ.

Ανήκει στην κατηγορία: NEA

Επικοινωνία

Λεωφ. Δημοκρατίας 108

Κερατσίνι 18755

Τ: 210-4009955 & 210-4005997

F: 210-4312953

info@kek-axia.gr

Social networks

Θέλετε να λαμβάνετε τα Newsletter μας?

Τελευταία Νέα

ΙΕΚ ΑΞΙΑ