ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Το όραμα του εκπαιδευτικού οργανισμού ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΛΟΣΚΑΜΗ Α.Ε. είναι η διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση σε ένα ευρύ ευρωπαϊκό πλαίσιο. Διαθέτουμε σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων μέσω της συμμετοχής μας σε 3 Socrates-Grundtvig, 4 LLP (3 Grundtvig και ένα Comenius) και ένα ERASMUS+ (Στρατηγική Σύμπραξη). Έχουμε βραβευθεί από το  Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο του θεσμού "Αριστεία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση" για την υλοποίηση των σχεδίων Grundtvig "Iniciativa" (2011) και "PROSKILLS" (2012). Το 2012 κληθήκαμε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε ένα φόρουμ για τα προγράμματα Grundtvig να παρουσιάσουμε τα δύο βραβευμένα προγράμματα που αναφέρθηκαν παραπάνω ως παραδείγματα καλών πρακτικών.

Οι θεματικές που περιλαμβάνονται στα προγράμματα που έχουν ήδη υλοποιηθεί είναι η ακόλουθες:

  • Διασύνδεση και συνεργασία φορέων Ε.Ε.Κ. στην Ευρώπη σε προγράμματα κινητικότητας μέσω μιας φιλικής πλατφόρμας.
  • Εκπαιδευτικές Τεχνικές στη διδασκαλία του Χορού με στόχο την αντιμετώπιση διαφορετικών ομάδων εκπαιδευομένων
  • Ενεργές και συμμετοχικές μέθοδοι διδασκαλίας στη σχολική εκπαίδευση για την ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων
  • Έρευνα, ανάλυση και καταγραφή των παραδοσιακών επαγγελμάτων που απειλούνται με εξαφάνιση μέσω της συνέντευξης
  • Η Τέχνη και το Art-therapy στην εκπαίδευση ενηλίκων ως μέσο ανάπτυξης προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων
  • Εικονικές δράσεις επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων για την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων
  • Η χρήση του internet σαν εργαλείο αυτόνομης δια βίου μάθησης για ενήλικους μαθητές
  • Διάδοση του Ευρωπαϊκού πολιτισμού μέσω της έρευνας στις τοπικές παραδόσεις
  • Η μαθητοκεντρική μάθηση στην εκπαίδευση ενηλίκων
 

 

Επικοινωνία

Λεωφ. Δημοκρατίας 108

Κερατσίνι 18755

Τ: 210-4009955 & 210-4005997

F: 210-4312953

info@kek-axia.gr

Social networks

Θέλετε να λαμβάνετε τα Newsletter μας?

Τελευταία Νέα