Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα - Δήμοι Πειραιά & Κορυδαλλού

Αναρτήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη του Ο.Α.Ε.Δ. www.oaed.gr στην ενότητα Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπερι- λαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας», για 30.333 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ανέργων καθώς και ο Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων στο πλαίσιο του ανωτέρου Προγράμματος.  

Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των παραπάνω πινάκων μπορούν να υποβληθούν από την επομένη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού (www.oaed.gr), δηλαδή από την Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10 π.μ  έως και την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τους πιστοποιημένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης.

Οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως ή δια νομίμων αντιπροσώπων (με εξουσιοδότηση) στο αρμόδιο ΚΠΑ2, μέχρι τις 15:00 της Πέμπτης 13-09-2018 προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία στη Δημόσια Πρόσκληση.

 

Συνεχίζοντας την επιτυχή υλοποίηση προηγούμενων προγραμμάτων, το Κε.Δι.Βι.Μ.2. ΑΞΙΑ θα συμμετάσχει ως Πάροχος Κατάρτισης στην δράση για τους Δήμους Πειραιά και Κορδαλλού. Το πρόγραμμα προσφέρει άριστη κατάρτιση στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων ΤΠΕ που θα αποκτηθούν.

Πατήστε εδώ για τις ανακοινώσεις και τους πίνακες.

Επικοινωνία

Λεωφ. Δημοκρατίας 108

Κερατσίνι 18755

Τ: 210-4009955 & 210-4005997

F: 210-4312953

info@kek-axia.gr

Social networks

Θέλετε να λαμβάνετε τα Newsletter μας?

Τελευταία Νέα