Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα - Δήμος Πειραιά & Κορυδαλλού

Ανακοινώθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr το Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης για την "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ" στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων».

Συνεχίζοντας την επιτυχή υλοποίηση προηγούμενων προγραμμάτων, το Κε.Δι.Βι.Μ.2. ΑΞΙΑ συμμετέχει ως Πάροχος Κατάρτισης στην δράση για τους Δήμους Πειραιά και Κορυδαλλού. Το πρόγραμμα προσφέρει άριστη κατάρτιση στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων ΤΠΕ που θα αποκτηθούν.

Επικοινωνία

Λεωφ. Δημοκρατίας 108

Κερατσίνι 18755

Τ: 210-4009955 & 210-4005997

F: 210-4312953

info@kek-axia.gr

Social networks

Θέλετε να λαμβάνετε τα Newsletter μας?

Τελευταία Νέα