Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα - Δήμοι Κερατσινίου, Δραπετσώνας, Περάματος & Σαλαμίνας

Αναρτήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη του Ο.Α.Ε.Δ. www.oaed.gr στην ενότητα «Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα» και στο πεδίο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 Δήμους της χώρας, για 3.494 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης οι, επί το ορθόν, τροποποιημένοι ακόλουθοι πίνακες:  

1. Τροποποιημένος Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων

2. Τροποποιημένος Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων

3. Τροποποιημένος Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων

Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των παραπάνω Τροποποιημένων Πινάκων μπορούν να υποβληθούν εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επομένη εργάσιμη της έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων, δηλαδή από την Δευτέρα 28-8-2017 και ώρα 10η πρωινή έως και την Τετάρτη 30-8-2017 και ώρα 12η μεσημβρινή. Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τους πιστοποιημένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης τους.

Οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (επισυνάπτοντάς τα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής ένστασης), είτε στα αρμόδια ΚΠΑ2 καταθέτοντάς τα μέχρι τις 15:00 της 30-8-2017, προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).

Συνεχίζοντας την επιτυχή υλοποίηση προηγούμενων προγραμμάτων, το Κε.Δι.Βι.Μ.2. ΑΞΙΑ θα συμμετάσχει ως Πάροχος Κατάρτισης στην δράση για τους Δήμους Κερατσινίου, Δραπετσώνας, Περάματος & Σαλαμίνας. Το πρόγραμμα προσφέρει άριστη κατάρτιση στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων ΤΠΕ που θα αποκτηθούν.

Πατήστε εδώ για τις ανακοινώσεις και τους πίνακες.

Επικοινωνία

Λεωφ. Δημοκρατίας 108

Κερατσίνι 18755

Τ: 210-4009955 & 210-4005997

F: 210-4312953

info@kek-axia.gr

Social networks

Θέλετε να λαμβάνετε τα Newsletter μας?

Τελευταία Νέα